Hizmetlerimiz

   
  GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ  
 
 • İthalat ihracat işlemleri
 • Transit rejimi uygulamaları
 • Menşe tespiti
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika uygulamaları
 • GTİP  belirlenmesi 
 • Serbest böle işlemleri
 • Yatırım Teşvik belgesi işlemleri
 • Gümrük mevzuatının ve kanunun takibiyle değişikliklerin bildirilmesi
 • Geçici ithalat rejimi uygulamaları 
 • Dış ticaret işlemleri
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi uygulamaları
 • Gümrük antrepo rejimi uygulamaları
 • Dış ticarette standardizasyon uygulamaları
 
  İNTERAKTİF GÜMRÜKLEME  
 
 • Firmamızdan gümrüklere doğrudan EDI bağlantısı ile mallarınızın beyanı ve tescil işlemi direkt olarak ofislerimizdeki bilgisayarlarla gümrüğe yapılabilmektedir.
 •  Ayrıca personelimizle günün her anında GSM bağlantımız ile hızlı  ve güncel bilgi akışı sağlamaktayız
 
  KURYE  
 
 •  Gün içerisinde doğacak evrak takibi ve temini görevli arkadaşlarımız tarafından yapılır
 •  
    NAKLİYE  
   
  • Nakliye firmasının tespiti  
  • Detaylı navlun fiyatı alınması
  • Malın nakli takip edilerek firmanız gerektiğinde bilgilendirilir
   
    ARŞİV  
   
 • Eski evraklarımız ileriki tarihlerde tekrar ulaşabilmeniz amacıyla, şirket bünyemiz veritabanında saklanır.
 •  
    İTHALAT GÜMRÜKLEMESİ  
   
  • Ordino alımı
  • İthalat evraklarının firmanızdan alımı
  • G.T.İ.P . tespiti
  • Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi
  • Gümrükleme işlemi biten malların deponuza teslimi
  • Teminat mektubu çözümü
   
    İHRACAT GÜMRÜKLEMESİ HİZMET İÇERİĞİ  
   
  • Faturanın düzenlenmesi
  • Gümrük beyannamesi tanzimi
  • A.T.R, EUR 1, Menşe Şahadetnamesi v.b. belgelerin   tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri
  • İhracatçı Birlikleri tasdiki, üyelik kayıtları
  • Gümrük çıkış beyannamesi takibi
  • Gümrük beyannamelerinin kapanışları
  • Geçici çıkışlarda süre takibi
  • Evrak teslimatı