Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

GÜMRÜKLERE VERİLMEK ÜZERE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

  İmza Sirküleri (Noter tastikli veya Aslı)  
  İmzaya yetkili şahısların nufus cuzdanı sureti, (Noter tastikli veya Aslı)  
  Ticaret Sicil Gazetesi (Noter tastikli veya Aslı)  
  Oda Sicil Kayıt Sureti (Noter tastikli veya Aslı)  
  Vergi dairesi mükellefiyet yazısı (Noter tastikli veya Aslı)  
  Vekaletname (Noter tastikli)  
  İhracat-İthalat, transit işlemlerinde (Noter tastikli)  


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player